SEMINARIȘTI ÎN PRAG DE CENTENAR

 

Astăzi elevii şi ostenitorii Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur’’ din Huşi au fost şi sunt cu întreaga fiinţă alături de toţi românii luptători pentru unitate şi demnitatea neamului nostru, alături de toţi românii din toate locurile şi din toate timpurile, alături de toţi cei care trăiesc şi simt româneşte.

Evenimentele vor continua în deplinătatea lor în ziua de 1 Decembrie, când vom participa la toate evenimentele din urbea noastră dintre vii organizate de către Primăria Municipiului Huşi.

Dumnezeu să îi binecuvinteze pe toţi românii!