Ȋn anul omagial al satului romȃnesc, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși a oranizat ȋn această seară, la sala Primăriei mun. Huși, spectacolul ,,Dor de satul romȃnesc”.

Avȃnd ȋn vedere că ȋncă suntem ȋn preajma Zilei Naționale de 1 Decembrie și a Zilei Naționale Duhovnicești, 30 Noiembrie, prăznuirea Sf. Apostol Andrei, ȋncreștinătorul și ocrotitorul romȃnilor, spectacolul a debutat cu o salbă de cȃntece patriotice ȋn care s-a elogiat dragostea de țară, statornicia ȋn credință și unitatea neamului romȃnesc.

Au urmat poezii dedicate satului străbun ȋn care s-au născut atȃtea personalități culturale, au luat ființă idealuri mărețe ale romȃnității și ȋn care s-a păstrat nestrămutată dreapta credință.

Ȋn continuare, elevii au prezentat mai multe obiceiuri de Anul Nou, obiceiuri milenare ȋn care se arată biruința binelui auspra răului.

Spre sfȃrșit, corului seminarului a interpretat o suită de colinde religioase și tradiționale romȃnești prin care ni se vestește tuturor Nașterea Domnului, Mȃntuitorul tuturor, și ȋn versurile cărora ni se relevă cu multă simplitate, dar adevăr profund, ȋnvățăturile dreptei credințe.

La finalul spectacolului, părintele director a mulțumit celor care s-au ostenit pentru realizarea acestui spectacol, elevi și profesori, și mai ales spectatorilor prezenți care au făcut ca sala neȋncăpătoare a primăriei să reverbereze de emoție și de aplauze. La rugămintea sa, toți spectatorii au cȃntat colindul sfȃnt și bun ,,O ce veste minunată”.

La ieșirea din sală, fiecare spectator a putut să ȋșȋ cumpere obiecte de Crăciun realizate de către elevii și profesorii seminarului teologic. Veniturile realizate vor fi folosite la ȋntrajutorarea ȋn prag de sfintele sărbători a unor copii și bătrȃni nevoiași.

Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți!