Admitere 2020

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. IOAN GURĂ DE AUR”

 

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” Huşi care propune pentru anul școlar 2020-2021, două clase a IX-a de liceu, după cum urmează :

 • clasa a IX-a, profil teologic, specializarea teologie ortodoxă (28 locuri)
 • clasa a IX-a, profil umanist, specializarea filologie (28 locuri);

 

Admiterea pentru clasa a IX-a, profil TEOLOGIC, specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ

DOSARUL PENTRU INSCRIERE

 1. anexa la fișa de înscriere;
 2. certificat de naştere – copie;
 3. fişa medicală în original;
 4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlareşi că sunt de acord să-l respecte;
 5. adeverință/certificat de botez – copie 
 6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh 
 7. binecuvântarea chiriarhului locului. Pentru candidații din Arhiepiscopia Iașilor, aceasta se va obține prin intermediul Seminarului. Candidații vor depune doar cererea de binecuvântare la dosar. 

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ: seminarulteologichusi@yahoo.com.

Pentru orice nelămurire vă rugăm să ne contactați la următoarele numere de telefon: 0235471599, 0740236556

 

PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. a) un interviu/colocviu/probă orală,evaluate cu calificativ admis/respins; acest Interviul/colocviul/proba oralăconstă în:

– verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

– motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

– verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 1. b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notăProba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, amediei aritmetice mediilor anuale la disciplina religiedin clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba de verificare  a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr.  2 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute. Această probă se va desfășura on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

Interviul/colocviul/proba orală se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși. Data desfășurării probei se va comunica ȋn momentul ȋnscrierii.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI

2 – 5 iunie 2020

Înscrierea pentru probele de aptitudini direct la sediul Seminarului sau prin trimiterea întregului dosar în format electronic la Secretariatul Seminarului

 9 – 12 iunie 2020

Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform metodologiei aprobată de MEC, anexa 3 la OMEC nr. 4317/2020 din 25 mai 2020

12 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor finale la probele de aptitudini. 

 

Admiterea pentru clasa a IX-a, profil UMANIST, specializarea FILOLOGIE

Admiterea în clasa de filologie se face computerizat, la fel ca la oricare liceu teoretic.

 

ATENŢIE !!! Precizaţi directorilor, diriginţilor sau secretarilor că această clasă nu e clasa de seminar, profil teologic, specializarea teologie ortodoxă, la care admiterea se face separat, prin probele de aptitudini, ci este o clasă de filologie la care admiterea se face computerizat.