A fost o zi deosebită pentru elevii și cadrele didactice ale Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur”- Huși, care, sub îndrumarea doamnei profesoare Adriana Spătaru, au îmbrăcat straie naționale de sărbătoare pentru a aduce un pios omagiu eroilor țării cărora le datorăm înfăptuirea Marii Uniri, continuitatea noastră pe aceste plaiuri, păstrarea identității naționale și a libertății poporului român.

Momentul omagial a debutat cu prezentarea contextului în care s-a realizat Marea Unire de la 1918 când România era parțial ocupată de armate străine, măcinată de război și de epidemii, total lipsită de ajutorul celor care ar fi trebuit să-i rămână aliați. Au reușită să surprindă marile puteri ale Europei unindu-și forțele: marii oameni politici ai vremii, militari și simpli cetățeni, în slujba unui țel măreț, a unui vis, acela de a realiza un stat unitar și democratic.

Acestui episod introductiv i-a urmat interpretarea cântecelor „Țara noastră” și „Cântec pentru oameni” și recitarea versurilor marelui poet național, Mihai Eminescu, „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie…”.

Activitatea s-a încheiat cu o suită de cântece patriotice interpretate de ansamblul coral al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”.

Frumoasa zi a prilejuit trezirea în sufletele elevilor a unui profund sentiment patriotic și conștientizarea efortului depus de către înaintașii noștri pentru înfăptuirea României Mari.